ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉස්සී බලමි

ඉස්සී බලමි

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැලණිය
2021-September

බඩ ගිනි වෙලා ආවේ නෑ නුඹේ ගෙට
බඩගිනි නුඹේ නිවනා සිත වුණා මට
සිඟිතිය නුඹේ සුරතල් කරන්නට
එපා කියයි මට එන්න ට නුඹේ ගෙට

ඉස්සී බලමි වැට මායිමේ සිට
සිඟිති ය පෙනේදැයි ඈතින් වුනත් මට
සතුටක් ඇතොත් මා ඈතින් සිටින විට
මගෙ හිත කෙසේ හෝ වෑවිය හැකි ය මට

ඇනෙනව යවුල් මෙන් මේ හැම දේ ම මට
වැඩිහිටි වුනත් නුඹ මගෙ සිඟිතිතියයි මට
සිතුවම් මැවෙයි නැලවුන හැටි දෙවුර මත
ඒ බර බරක් නොවුණා කිසි දිනෙක මට

නුඹෙ පෙර ගමන නුඹ අද යා යුතු ව ඇත
ලෝ දම් වලින් නුඹ කැළඹෙනු සුදුසු නැත
එන එන දේට හිතුවොත් විසඳුමක් ඇත
මා මඟ දමා වුව නුඹ යා යුතු ව ඇත

2018

දියණිය නොමනාප වූ දා මගේ මිනිබිරිය
දැකීමට කළ තැත අතීතය හා වර්තමානය අතර දෝලනය වෙයි