ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉන්නම් ඔබ නොපෙනන තැන

ඉන්නම් ඔබ නොපෙනන තැන

හිතාශි පිටිගල - කළල්ගොඩ
2021-February

දහසක් නෙත් දැක ඇති මුත්
ඔබේ නෙතට සිත ඇදුනා…….
වරම් නැතත් ඔබෙ වෙන්නට
ආසාවෙන් සිත බැදුනා…….

සංසාරේ පුරුදු බවක්
ඉවෙන් වගේ මට දැණුනා…….
මගෙ නොවුනත් ඔබ මගෙමයි
මටත් හොරෙන් සිත කීවා……..

අහසෙ මාලිගා නැත මට
ඔබේ නමින් සදවන්නට
සිහින ලොවේ තනි වෙන්නම්
ඔබෙ රුව සිත තබාගෙන……

ඔබෙ කූඩුවෙ කුරැලු පැටව්
පියඹා යනතෙක් දිනකදි ……
මං ඉන්නම් මහත්තයෝ
ඔබෙ සෙවනැලි නොපෙනෙ තැන …..