ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉන්ද්‍රජාලීය යෂ්ටිය

ඉන්ද්‍රජාලීය යෂ්ටිය

සුනේත්‍රා අලුත්දුන්නෙ - මාතලේ
2022-September

තිබුණේ නම් මට
ඉන්ද්‍රජාලීය යෂ්ටියක්
සුවපත් කරනු වස් ඔබව
පවන් සලමි ඉන්
ඔබට ඉහළින්
අවදිවන තුරුම ඔබ

සිතමි සැමවිට
සුවපත්වන්න කියා ඔබ
එවමි මගෙ ආදරය
නිරන්තරයෙන් ඔබ වෙත
පතුරවා හරින්නෙමි
සුව හැඟුම්
සමනය කරනු වස්
ගිලන් බව

වෙදැදුරු පරයනු ඇත
ඔසු අනවැසිය
යෂ්ටිය ගෙන
සුවපත් කරමි ඔබ

නමුදු මා ළඟ
එවන් යෂ්ටියක් නැත
නොදනිමි කෙසේනම්
මැතිරිය යුතුද කියාවත්
එහෙත් දනිමි
නිරතුරුවම ඔබ ඇති බව
මා සිතුවිලි අතර
පතමි නිරතුරුවම
වහා ඔබ සුවපත්වන්න .

සුනේත්‍රා අලුත්දුන්නේ

Joanna Fuchs ගේ
Magic Wand නම් කවියේ
ජයානුවාදයකි .