ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉතිහාසයත් ගොළුයි

ඉතිහාසයත් ගොළුයි

ආරියරත්න ජයසිංහ - මහරගම
2023-November

වානරයා ගසින් බැසගෙන
ඉතිහාසය පුරා කළේම යුද්ධ
එදත් කළේ යුද්ධ
අදත් කරන්නේ යුද්ධ
හෙටත් යුද්ධයමයි කරන්නේ.

අපේ ඉතිහාසයේ
යුද්ධ විතරයි ඇත්තේ
මිනිසාට එරෙහිව මිනිසාම යුද වදින
පරාජිතයින් මිස දිනූවෙක් නැති
විනාශය මිස අන් ජයක් නැති
අනවරත යුද්ධමයි ඇත්තේ.

පටන්ගන්නෙම සුර අසුර යුද්ධයෙන්
ව්‍යාසදේව ලිව්වෙත් මහාභාරත යුද්ධයක් ගැන
හෝමර් ලිව්වෙත්‍ ට්‍රෝයිපුර යුද්ධයක් ගැන
වාල්මීකි ලිව්වෙත් රාම රාවණ යුද්ධයක් ගැන
මහානාම හාමුදුරුවො අපට කියන්නෙත්
ගැමුණු එළාර යුද්ධයක් ගැන.

ඉතිහාසය ලිව්වෙත් රස කර කර
සටන් මෙහෙයවූ සෙන්පතියන් ගැන
ලැබූ ජය ගැන උදම් අනනා
දික්විජය කළ මහරජුන් ගැන

සටන්බිම වැටුනු සෙබලුන් ගැන
ගැලූ රුහිරු ගංගා ගැන
හිමි අහිමි වැන්දඹුවන් ගැන
පියවරුන් අහිමි දූ දරුවන් ගැන
ඉතිහාසය කිම ගොළුවී ඇත්තේ.

හඬනා වළප්නා ගැහැණුන් ගැන
ගේ දොර දේපොල සියල්ල වැනසී
කඳවුරු තුල හාමතේ පෙලෙනා
අනාථවූ රට වැසියන් ගැන
ඉතිහාසය කිම ගොළුවී ඇත්තේ.