ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඉතින් සදවත ;

ඉතින් සදවත ;

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2023-November

මතකයන් සිහි වෙද්දි
දුක සතුට මුහු වෙද්දි
දෑස් අග තෙත් වෙන්නේ,
ප්‍රේමය නිසාමයි..

නුඹේ ඇස් අභියසදි
නා දළුත් සෙලවෙද්දි
මගේ හද ගොළු වෙන්නේ,
ප්‍රේමය නිසාමයි..

විටෙක නුඹ පැද්දෙද්දි
හුරතලෙන් හිනැහෙද්දි
නුඹේ හදට ම ලෝභ හිතුනෙත්,
ප්‍රේමය නිසාමයි..

සද අහසෙ බබළද්දි
නුඹේ රුව සිහිවෙද්දි
එකින් එක පද එකට ගෙතුනෙත්,
ප්‍රේමය නිසාමයි..

අදුරු දින ගත වෙද්දි
තරු මවෙත හිනැහෙද්දි
නුඹේ ළඟ නැවතිලා ඉන්නෙ ම,
නුඹ මගේ ප්‍රේමිය නිසාමයි…!