ඈවරයි, දෑවරයි, තුන් ඈවරයි

සුඛිත විජයමුණි ලන්ඩනය
සුඛිත විජයමුණි ලන්ඩනය
2021-April

කොදෙව්වක් නොව කනක උයනකි
සේද මාවතේ මුතු ඇටය කියනා
ලොවක් පෙරේත සම්පත් ආකරය
වෙන්දේසි කරමු අපි හෙට ගැන නොසිතා

පින්බර සරු සාර පසින් ස්වයංපෝෂිත
පොළොව වනසමූ වස විස එකතු කර
බහු ජාතික සමාගම් වල කාසි මල්ලට
පාවා දීපන් මතු උපදින දරුවගෙ බත‍් වේල

ඉඩම් මදි නම් ගොඩ කරපන් වෙල්යායවල්
වනාන්තර වනසා හදමු තරු පහේ හෝටල්
නූපන් දරුවන්ගෙ සාපය ලැබෙන දවසට
නරකාදිය ලැබීයන් තොපිට මෙලොවේදීම