ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇහි බැම දුණු ශිල්ප ලඳුනි

ඇහි බැම දුණු ශිල්ප ලඳුනි

අනුර හෑගොඩ
2022-January

ඇහි බැම දුණු ශිල්ප ලඳුනි
නෙතඟින් එවූ හීය වැදුණි
ගලවාලනු කෙලෙසද එය
මිහිරකි ගත සිත පුරා

හමුනොවෙමුය යළි කිසි දින
පැතූ නමුදු හදට හොරා
හැඟුමක් විය සිත අද්දර
හමුවන්නට දවස පුරා

නොකරමි ආලය කිසිදින
දවසක මා හද නිහඬ කළා
පැතුමකි යලි ඒ හද තුල
ආදරයක් සසර පුරා.

සංගීතය/ගායනය ; නාලක අංජන කුමාර
(ප්‍රචාරය කිරීමට නියමිතය)