ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇහැළ මහ

ඇහැළ මහ

දයා ආනන්ද රණසිංහ - එක්සත් රාජධානිය
2021-October

සිහිනි රුවැති මල් විසුරණ
ඇහැළ මහේ සැන්දෑවක
ඔබේ නෙතග මුතු කඳුලක්
දිදුලනවා පෙනුණේ

ඒ කඳුලැල් බිංදු මැදින්
සෙනේහයේ සුවඳ පද්ම
ඔබේ නමින් මහද විලෙහි
නෙක සිරියෙන් පිපුණේ

දහසක් බිඟු සරත අවට
නොගැසෙන ලෙස කිසිවෙකු ඇස
මා පණ මෙන් ඔබ රැකගත්
හැටි මතකද ළඳුනේ

එක මොහොතක් දුටු මනතින්
සිනා පොදක් දුන් පමණින්
මා අමතක වී වෙනතක
ඔබෙ සෙනෙහස බැඳුණේ