ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇහැල කුමාරී

ඇහැල කුමාරී

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2024-July

කහ පැහැ සළුව විසි කරමින් පැද්දෙන්නී
සුළගේ සිහිල් රැල්ලේ නිති හැප්පෙන්නී
සරිගම තාල මුසු කරමින් නැලවෙන්නී
මිහිබට සුර ලියක සිරියා පරදන්නී

දිගුකර මුදා හැරි සුන්දර වරලසට
පිනි මුතු වැටී දග කරනා ලස්සනට
පෙම් හැගුමන් දෝරෙ ගලනා හදවතට
විහගුන් කවි කියයි දෙසවන් අද්දරට

විසි වී වැටෙන පෙති එක දෙක අහුලන්න
බබරුන් පොර බදී ටික ටික ලං වෙන්න
නෙත් යුග බිමට ලං කර රස කොදුරන්න
ඇහැල කුමාරියෙ හිමිහිට නැගිටින්න