ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇසුනා මතකයි

ඇසුනා මතකයි

චන්ද්‍රා සේනාධීර -නවසිලන්තය
2021-October

අමිමාගෙ ඇවිටිල්ලට
බත් කටක් දෙකක් ගිල දමමින්
එක හුස්මට
ඇද ගතිමි පාට ගවුමක්
ගලවා දමා සුදු ගවුම
ඇඳ උඩට
අම්මා සෑදු වැලි තලප
පිඟාන ගෙන බඳට
ටියුෂන් පොත් බෑගය
ගෙන උරට
ඉගිලුනේ බස් නැවතුම් පලට
වැලි තලප පිඟාන මුදලාලට
බස් ගාස්තුව මගෙ අතට
පන්තියෙ කෙලි කොල්ලන්
අතරින් රිංගා බසයට
කවුළුවක් අල්ලා ගත්තෙ
සුළං රැල්ලක පහස ලබන්නයි
කාමර කුලියට දිමට
පුවරු පසු කරමින්
බසය ඇදෙයි ඉදිරියට
මා ළඟින් වාඩිවී සිටින
කටකාර කොල්ලා පන්තියෙ
ඇස් කොන් හෙලමින්
මුමුණනවා මගෙ කනට
අපි මෙතනින් බහිමු
ඔයාගෙ ගවුමෙ
හොඳ පිට පෙරලා ඇඳ ගන්න
සිතල වුණා මගෙ ගත
අම්මා පෙරදා ඇසු බණ
මතකයි ඇසුනා දෙසවනට
ගවුමෙ කන පිට හොඳයි මට
පෙරලා ගන්නවාට වඩා
ඡිවිතයෙ කන පිට.

23 September 2021