ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇය …….

ඇය …….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2022-January

 

රත් මල් පොකුරු සිප සනසන කෙහෙ රැල්ල
මද මුදු සුළන් සමගින් පානා ලොල්ල
පිනිපා කැලුම් වැද නැළවෙන හද තැල්ල
කාගේ පිනට ආවද සුරතල් කෙල්ල

අරුනලු එවන්නේ ඔබ මුව දෝවන්නයි
රජිඳුන් වඩින්නේ ඒ සිරි දැක ගන්නයි
බඹරිඳු රඟන්නේ කුසුමට රැවටීලයි
තුන් ලොව සරන්නේ හද රැඳි සැනසිල්ලයි

වැව් ඉපනැල්ල රන්වන් හිරු එලිය වැදී
දිලිහෙයි රන් රුවන් විමනක සිරිය දිදී
මග සොයමින් සරනා මින් රැළ පැහැදී
පණිවිඩ එවන්නේ සගවා රැල්ලේ නදී

ඉදහිට ඇසෙන සකුණගෙ කවි ගී සද්දේ
කෙකටිය පදුරු තරගෙට සෙලවෙයි බැද්දේ
තොරතුරු අසන්නට මෙන් ඇගෙ ගම් මැද්දේ
සේපාලිකා අතු එක තරමට පැද්දේ

තිමිර පට යටින් පායන පුන් සදකි
නිරුදක කතරකට වසිනා දිය පොදකි
කදුළු කොපුල් මත පුදින සිනහවකි
සසර කතාවට නවතින මන් තොටකි