ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ඇය…..යශෝදරා

ඇය…..යශෝදරා

කිත්මිණි ජයසිංහ - ලන්ඩනය
2021-February

දරාගෙන දුක
හදාගෙන හිත
නොයා පසුපස
කදුලු සැඟවුව

මහා මෙර බර
හිතේ හිරවුන
නොදී කඳුලට
හදේ වැලලුව

පතා බුදු බව
සදා හැරගිය
හදේ හිමිකම
පුදා සැනසුන

ඇගේ පිවිතුරු
පෙමේ අරුමය
කෙසේ කියමිද
ලියා කවි පද?

02/01/21