ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආරියරත්නයකි මහ’දුරු දැයක් පිනූ

ආරියරත්නයකි මහ’දුරු දැයක් පිනූ

චන්දන හෙට්ටිආරච්චි - නිට්ටඹුව
2023-July