ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආයෙමත් කොකුන්ගේ වාරය

ආයෙමත් කොකුන්ගේ වාරය

සුනිල් ලීලානන්ද පෙරේරා - රත්නපුර
2024-July

සුදු හැදි පිලී ගඳ ගහනා කොක් රෑන
කුදු ගැහි ගැහී නියරේ සක්මන් පාන
රුදු හොට මසුන් ගෙන යයි දුරකට නේන
මදු විත පමනි අඩු සාදෙට අනු පාන

කාටත් පෙනෙන්නේ කණ කොක් හැදි වතය
ඊටත් වඩා උන්ගේ ” මූසල ” හඬය
රෑටත් ඇතිතරම් සුදු කොක් බඩ තරය
පාටත් හොදයි උන්නම් නිවනට ලගය

හැදි සුදු වතටමයි කුඩ මසු රැවටෙන්නේ
මදි නොකියන්න කොක් පා යුග නමදින්නේ
හැදි හොට දිගේ මැයි උන් පරලෝ යන්නේ
හොදි නැති බතක් හැමදා සුදු කොකු කන්නේ

දඩයම් බැරි නමුත් සොයමින් නොක ඔත්තු
ගිනියම් අසුන් මත සතුටින් ලැග ගත්තු
මතුයම් දිනක රජ කරනට කොක් පුත්තු
කෙතරම් කුඩ මසුන් පිට ගාවිද පත්තු

කණකොක් දුඹුළු වත ගැන ඔච්චන් කරමු
පණ යන විටත් සුදු කොකු ගෙන් බණ අසමු
කුණු කඳු වසා උන්ගේ පිලිරු හදමු
පනුවන් සොයාදී උන් අඹු දරු රකිමු

මහ වැසි දාට කමතෙත් මතුවෙයි මාළු
අහ මග ලකුනු තව කොක් මිතුරන් ඒලූ
වහ වගෙ ඇත්ත තිත්තයි යටපත් වේලූ
මහ රෑ දවල් යැයි කපුටොත් රැවටේලූ