ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආයෙමත් ඇවිල්ලද ….

ආයෙමත් ඇවිල්ලද ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2022-April

ආයෙමත් ඇවිල්ලද ….

සිහිනයෙන් වගේ මට
අමතනා හඩ ඇසී
ගැස්සිලා ඇහැරුණා
කිනම් වෙනසද කියා
නෙත ගැටුනෙ එවිටමයි
එරබදුත් ඇහැරිලා
දින දසුන බක් මහේ
පිටුව ලග නැවතිලා
කැවිලි කදමලු බැදන්
අප සොයන් එන එවුන්
හැරිල වත් බැලුවෙ නැහැ
පුරා එකොලොස් මසක්
දරු පැටව් හාමතේ
බොහෝ දුක් විදි බවක්
අද අපට අඩ ගහන
අය දුටුවේ නැහැ බිදක්
රැවටිල්ල බව දනිමි
කෙරෙන තුරු කාරියක්
නමුත් එය දැන දැනම
රැවටුනා මහ හුගක්
අපේ මුත්තන් හිතුවෙ
මේක මහ නම්බුවක්
ඒ වුවත් මෙමට නම්
වටින් නැහැ බින්දුවක්