ආයාචනයක්

චන්ද්‍රා සේනාධීර- නවසීලන්තය
චන්ද්‍රා සේනාධීර- නවසීලන්තය
2021-September

ගොහොරු මඩේ ඉපිද
දියෙන් උඩට ඇදෙන
නිල් රතු නෙලුම් කැකුලු
මුදු සුළඟේ පහස විඳිමින්
මෝදු වෙයි
දවසක විකසිතව
බඹරුන්ට හාදු දෙමින්
විල හැඩකර
බුදු බණ සිහි ගන්වමින්
පරවී පෙති ගිලිහී වැටෙයි
රුදුරු දෑතින්
විල නොනසා
මා මෙහි අතහැර
සිතින් සමිඳුන් පුදන්න
සසරේ අප
රැගෙන යන්නේ
කළ පින් පමණි.

04-08-2021