ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරේ හින්දමයි ❤️

ආදරේ හින්දමයි ❤️

වෛද්‍ය ශානිකා ඇන්තනි - ලන්ඩනය
2023-June

නිදි කුමරු ඇසිල්ලෙන් මුදුහාදු දෙන්නයි

ගත නිවන හිමව්වේ දෙකොපුල් හාදු ලබන්නයි

නෙතු පියන නිනව්වෙ සුබ හීන වැල් දකින්නයි

එහෙමත්ම වෙන්නෙ ආදරේ පිරුණු හන්දයි

සයනයේ වෙලෙන්නට සෙනෙහෙ වැසි වසින්නයි

ආදරයෙ පුලිඟු වැල් ගෙල මාල පලන්නයි

අමන්දානන්දයෙන් උදම්ව උන්මාද වෙන්නයි

එහෙමත්ම වෙන්නෙ ආදරේ පිරුණු හන්දයි

ජීවිතය සම බරව ලතාවට නිති ගලා යන්නයි

අවබෝධ කාරණා, නැණ පමණ පුසුඹවී කදිමයි

දුක නැතිව තුටු පිරුණු සැනසීම සිතගාව දළුලයි

එහෙමත්ම වෙන්නෙ ආදරේ පිරුණු හන්දයි

30/05/23