ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරයද රාගයද

ආදරයද රාගයද

සිසිල් මාන්නප්පෙරුම - Brampton - කැනඩාව
2023-November

මිනිසුන් සතුන්හට උරුමයි ආදරය
පිස්සු හැදෙයි නැතිවනවිට ආදරය
වටහාගෙන නොමැත තේරුම ආදරය
මිනීමැරුම් සිදුවෙයි මත ආදරය

පාසැල්වලත් දළුලනවා ආදරය
සරසවි බිමෙත් එලිපිට ඇත ආදරය
මග තොට හමුවෙලා කරනව ආදරය
බස්‍රිය දුම්රියෙත් දකිනව ආදරය

සමහරු අත්දකී කුළුදුල් ආදරය
ඉඳහිට ඵල දරයි නොයිඳුල් ආදරය
සමහරු කරයි දෙක තුනකට ආදරය
කෙස්ගසකින් බෙදෙයි වෛරය ආදරය

කිරිපැණි වගෙයි මුලදී නම් ආදරය
කරවිල වගෙයි කල් යනවිට ආදරය
තේරුම්ගෙන කලොත් හරියට ආදරය
රැකගත හැකිය කිරිපැණිමෙන් ආදරය

උතුරා ගියා මුලදී ඇගෙ ආදරය
වෙන අයකුට පුදයි ආදර මන්දිරය
ඉඳුරන් පහට කොයි කව්‍රුත් කෑදරය
හැතිරිය වුනේ මෙහෙමයි සිය පෙම්බරිය

ආදරෙ කරයි සමහර අය දුටුපමණින්
ගැලපීමක් නොමැත දෙදෙනා කිසි අයුරින්
වෙන්වුනහොතින් දෙදෙනෙක් හොඳ හෝ නරකින්
පලිගන්නට සිතයි උත්තරදී පිහියෙන්

තම පෙම්බරිය වෙන අයකුට ආදරෙනම්
අනියම් පෙමට හේතුව ඇගෙ රාගයනම්
පාවා දෙනු ඇයව ඔහුහට හැකි විගසින්
යන්නට එපා පස්සෙන් අඬ අඬ ඉල්ලන්

මුළු හදවතින් කලහොත් ඔබ ආදරය
කවදාවත්ම ඇයගෙන් පලිගනු බැරිය
වෛරය ඇවිත් සිතුනොත් ගන්නට පලිය
රාගය මිසක් නොතිබිණි එහි ආදරය

Brampton, Canada