ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

ආදරණීය අම්මා වෙත

ආදරණීය අම්මා වෙත

ඩී.කේ.එච්. සම්පත්
2023-February

සමාවෙයන් අම්මේ
ටංක පෙට්ටියෙන්
උඹේ මගුල් සාරිය ගත්තට
ඒක විතරයි දිග තිබ්බේ
ඉස්තෝප්පුවේ බාල්කෙට
නිසල මයෙ සිරුර
සතපන්න කියාපන් සීරුවට
අහලපහල උන්ගෙ තදියමට
රිදෙයි නූපන් පැටියට
නොයා ඉන්නට
හිතුවනම් වැලි කතරට
කාසිවලටත් වැඩි දෙයක්
රැකගන්ට තිබුනා උඹට
ආසයි එක් වරක්
දියණිය වී එන්ට
ඔය උකුලට
උනත් නූනත්
ආයෙනම් කැමතිම
අප්පෙක් නැති උපතකට