ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අ ව ස ර

අ ව ස ර

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-May

අත්සන් කර නතුකරගත් හැඟුම මෘදු

වස්සානයක් නොව ගිම්හානයකි රුදු

සංතාපයේ ගිලුනින් අත පැලඳි මුදු

රන්මාලයත් ගෙලවට බර වුනිද මදු

අවසර ඇස් පියන් මායිම හැර යන්න

වසරින් වසර ලං වූ සිත තනිවෙන්න

සසරින් සසර සුපුරුදු හැඟුමක් දුන්න

රන්කඳ දියණිවත් මට තියලා යන්න