ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අළු පාට

අළු පාට

චරිත් හිරිපිටිය - ර/ඇඹි/ශ්‍රී බෝධිරාජ විද්‍යාලය
2024-May

සීයක් ගත්තොත් අනූ අටක්ම කළු පාට
ඉතුරු දෙක අළු පාට
දැක්කෙ නැහැ තවම මම සුදු පාට
හිතලම කියන්න! කියවන නුඹත් මොන පාට ?

ප්‍රශ්නෙකදි උනෝතින් කළු පාට
මගහැරෙයි හැම විටෙක සුදු පාට
බැලුවොතින් මනසකින් අළු පාට
පෙනෙයි උත්තරය නිසැකවම සුදු පාට!

ජීවිතේ කියන්නෙම අළු පාට
ගොඩක් තැන්වලදි කළු පාට
කළු පාට පැරදුවොත් අළු පාට
සමරමු තුටින් වී සුදු පාට!

ඉතින් හිතවත ;

දැක්කත් හැමතැනම ඔලු ගෙඩි කළු පාට
දඟලන්න එපා උලාගෙන සුදු පාට
යථාර්ථයම දකිමින් හැමවිටම අළු පාට
ගෙනියන්න යනකොට අතින් ගෙන සුදු පාට..!