ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අහිමි ළමා විය…

අහිමි ළමා විය…

කමල් සේමගේ - කතරගම
2023-February

පුතේ උඹ ලස්සනට දෙසන බණ අහන්නට

බුකියෙ උං පැහැදුනත් සුමධුරයි කියන්නට

ලමා විය අහිමි කර පැවිදි මග හරින්නට

මග කියා දුන් බුදුන් සොයමි දොස් තබන්නට