ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අහිමි රික්තකය

අහිමි රික්තකය

නාලක ගම්මැද්දේගෙදර
2024-July

සැනසීමක් සොයාගත නොහැකි
අහිමි වූ රික්තකයේ,
ගැබුරු නිශ්ෂබ්දතාවය,
කාලයේ නිහඬ සාක්ෂිකරුවා
හදවතේ තුවාල සුව නොකරයි,

නා.ලා

Photo credit; Drew Hays