ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසිරි පිනි දිය ….

අසිරි පිනි දිය ….

දීපා ද සිල්වා - ලන්ඩනය
2022-June

නුඹේ කම්මුල් පාසා කරවිත් කදුළු එක දෙක වැටෙන්නයි
වියලි ගම් බිම් අලුත් හැඟුමින් පියුම් පෙති මෙන් පිපෙන්නයි
බතේ හිඩැසයි හිතේ තනියයි දෙකම එක වර පිරෙන්නයි
කදුළු සිරි පොද අසිරි මල් වී හිසට ඉහලින් ඉසින්නයි

සුරත පා නෑකම් කියන්නට මග බලන තුරු නංගියේ
පා දොවන්නට දිය කඩිති ලග මාන අල්ලන කෙකටියේ
කලල මත සෝ සුසුම් හෙලමින් තනිව වැළපුණු නෙලුමියේ
සෝක සංකා අතැර රඟ දෙනු වසන්තය පැමිණී තියේ

දිය කඳ සරැලි නංවා ගැයු ගී රාවේ
පෙම්වත් බවට මද නල හෙමිහිට යාවේ
ඉහිනට සිරස් මුදුනට මල් වරුසාවේ
තවමත් දිය බින්දු එක දෙක විත් නෑවේ

අලුත් මනාලිගෙ මුහුණේ ඇති විළිය
පෙන්වයි නුඹේ අඳුරෙන් තොර කල එළිය
තැන තැන රඟන මිහි තලයේ සැනකෙළිය
මිහිබට සුර පුරක අසිරිය ඉසිලීය