ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසිරිමත් කිතු උපත !

අසිරිමත් කිතු උපත !

දයා ආනන්ද රණසිංහ - එක්සත් රාජධානිය
2021-December

දිළිඳුන් රැඳුණු ගවහල ඔප වැටෙන්නේ

දෙවිඳුන් තරු මවා ලකුණක් කරන්නේ

නිරිඳුන් පඬුරු ගෙන ළඟ එනු ඇසෙන්නේ

බිළිඳුන් සුවෙන් මව් තුරුළේ නිදන්නේ