ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසම්මතයෙ කඩතුරාව

අසම්මතයෙ කඩතුරාව

දියත් රන්සර අතපත්තු - පුලතිසිපුර
2023-April

රැගෙන සිසිලස සුවය සදමින් පියඹ ආ වැව් රලපනාවක්
උපද්දාගෙන සතුට මිහිරක කිතිකවයි ඉන් ඇද රටාවක්
ළයට නුහුරුයි,”නැවුම් පෙම්පිඩ” ලඟට එද්දිත් හුඳකලාවක්
දෑත්දිඟු වෙයි අසම්මතයට ඉරාදමමින් කඩතුරාවක්

රෑට හිනැහෙන කඩුපුලක් වෙත රෑන බමරුන් නොකර කැන්දූ
ප්‍රේමයේ මල් තුහින වරුසා
සිතින් සිඹ; මුදු හාදු ඉන්ඳූ
ආවඩන්නට නැවුම් හැඟුමන්
රිඳුම් සගවා කඳුළු බිංදූ
ඈත හිඳිමින් බලා මුමුණමි; සෙනෙහසින් “සඳ කුමරු” සිංදූ

ප්‍රේමයේ මල් -පිපෙන සෘතුවක හැඩට හැඩවී පපු ඉහත්තෙ
හීන්සීරුවේ මුදුන්කඩහි රදවගනිමින් රැක පෙරැත්තෙ
රුංතක් තරිකිට බෙරපද හඩවා කැන්දා යන්න කරත්තෙ
රූස්සන ගති ඉවතලාපන් සුබයි මැණිකේ අග දුරුත්තෙ

2023-03-17