ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අසපු කවි

අසපු කවි

මංජුල වෙඩිවර්ධන
2021-February

‘අයිඩෙන්ටිය නැතැයි උපසක්කම්මා අසපුවෙන් හරවා යවයි’

පිිවිසුම් දොරක් අසබඩ අසපුව සොයමි
කිවිසුම් ගියේ කා සිහිවී දැයි සිතමි
හැඳුනුම්පතක් නැති අම්මා නො හඳුනමි
ඇඳුනුම්කමක් නැති නිවනත් මඟ හරිමි

සයිරන් නළා විහිදෙයි අහස විනිවිද
සාදුකාර ඉහිරෙයි සිනහ විඳ විඳ
ශ්‍රද්ධා හදවතිනි හැඳුනුම්පත නැමද
ශ්‍රද්ධා වඩනු මැන, රහතුන් වඩින සඳ

ඉරාජමය සංසාරෙක වෙළෙනකොට
සරාගික නො වෙද කටහඬ බුදු බණට
විලාපමය රැප සැපයකි අසපුවට
‘පරාජයත් මාරයි ‘ මෙහෙම යනකොට

භද්‍ර වසන්තය කැටි කොට බුදු සිරිත
භද්‍ර සමන්තය ගෙන එන නව අරුත
රුද්‍ර දසන්තය සන්සුන් කර හරිත
ක්ෂුද්‍ර පැණින් ලෙද සංසාරය සරත