ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවුරුදු මොකටද ?

අවුරුදු මොකටද ?

මාවැලි කුමාරි කුලතුංග - මහනුවර
2021-April

නැතිබැරි එවුන් හැමදාටම තැලුනෝය
ඇතිහැකි උන්ට ක්‍රම සහ විධි පිරිලාය
ගැතිකම් කරන්නන් මුලු රට වනසාය
මිනිසුන් හොඳවුනොත් අවුරුදු හැමදාය

වියසනයෙන් ගරන්නන් වැහි වැහැලාය
අසමත් වුනත් බලයට තවමත් ගාය
අවිනිශ්චිත බවින් මුලු රට පිරිලාය
මගෙ අවුරුද්ද සත්‍යය ජයගත් දාය

පිටරට වැඩට ගියවුන් අසරණ වීය
සියරට එන්ට නොහැකිව උන් ලත වේය
විනිමය ලැබෙනතුරු නම් කිරි පැණි සේය
උන් නැති අළුත් අවුරුදු මොකටද ආය

පක්ෂය ජාති කුල මල පුද්ගල නාම
පසුපස ගියොත් වැනසෙයි අප හැමදාම
එක්වී සිටියහොත් ලක් දරු කැල සේම
ඕනැම ජගතෙකුට වුව දිය හැක ගේම

උස්මිටි නොහොදකම් හඳුනා පසෙක දමා
රැකගෙන මිනිස්කම විරසක ඉවත දමා
වැරදී ඇතොත් නිවැරැදි වී නොකර පමා
ජයගන්නවා සිකුරුයි රට ගොඩම තමා