ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවුරුද්ද

අවුරුද්ද

වෛද්‍ය කමල් විතාරණ - කොල්චේස්ට - එංගලන්තය
2023-April

හඩන්නෙපා කොවුලෝ මට අහන් ඉන්න බෑ
පිපෙන්නපා එරබුදු මට දකින්න හිත නෑ
වයන්නෙපා ‍රබන් සුරල් තාලෙත් හුරු නෑ
මීන රාසියට වඩින්න හිරුත් කැමැති නෑ

චීත්තයක් ඇග ලාන්න පිච්චිය ලග නෑ
තාචිචියක් ලිප තියන්න කදුලක් තෙල් නෑ
රාත්‍රියට නින්ද යන්න නෙත් පියෙන්නෙ නෑ
කෝච්චියට හිස තියන්න හිතේ හයිය නෑ

ඔටුන්න රැක ගන්න මිසක් රජුට වගක් නෑ
රටට දැයට හෙන වැදුනත් උන්ට කමක් නෑ
හෙට උපදින උන්ට ඉන්න රටක් ඉතිරි නෑ
මුන්ගෙන් ගැලවුනොතින් අවුරුදුත් ඕන නෑ