ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවසරයි සමුගන්න….

අවසරයි සමුගන්න….

රේණුකා සුදර්ශනී ඉලංගකෝන් කිරිඳිවැල.
2021-November

සංසාර පැතුමක්ව හමුව
මේ භවෙයෙදී
බැඳි සෙනේ පවසන්න
උපහැරණ නම් මදී
මතකයෙන් පිසලන්න
සිහිවටන සිත රැඳී
සමුගන්නෙ කෙලෙසකද
හදවතින් සමුනොදී..

අවු වැසි සුළං කෝඩ මැද
සිනා වත පෑව
හිතුනෙ නෑ සසලවෙයි
කියා කඳු හැඩකාර
ආදරය මිරිඟුවක් විය
දෑස රැවටූව
දුන් සෙනේ ඇබිතතත්
මම මෙරකි මට තාම.

පණවගේ සෙනෙහසින්
රැක බලා ගත් හිතට
පතන්නම් වසන්තය
එළඹෙන්න හැමදාම
කීතු වුණු හදවතේ
රිදුම් පිරිමැද තනිව
නිමකරමු ආදරේ
සංසාර ගණුදෙනුව.