ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවසන් දිනේ නවම් මාසෙ……

අවසන් දිනේ නවම් මාසෙ……

ලක්ෂ්මි පෙරේරා - ලන්ඩනය
2024-March

රන්වන් අහස බබලවමින් දිනෙන් දින
අවසන් දිනේ නවම් මාසෙ හැඩ් වෙමින
නිරතුරු ඔබේ හිරු රැස් ලොව පතුරමින
හෙටවත් නඟිනු මැන සිරි ගිර පෙන්වමින!