ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අවබෝධයෙන් මහළුමඩමක්‌ බුක් කලෙමි.

අවබෝධයෙන් මහළුමඩමක්‌ බුක් කලෙමි.

වෛද්‍ය චතුර එම්. විමලරත්න - වැල්ලවාය
2023-May

මාලිගාව
බිල්ඩිමක් විතරයි
දළදාව
දාතු පිරිනිවන්පාන දවසට

වඩුකුරුළු කූඩුව
ගෘහනිර්මාණයක්‌ විතරයි
පැට්ටු
ඉගිලෙන දාට

ඉදල
පුරාවස්තුවක් විතරයි
කොස් ගහ
කපපු දාට

මං
පදාර්ථයක් විතරයි
ළමයි
ලොකුවුන දාට…