ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අලුත් මනාලි

අලුත් මනාලි

වෛද්‍ය ඇනස්ටා නිරෝෂිනී විජේසිංහ - බැසිල්ඩන් එංගලන්තය
2023-October

දුවෙක් කරගන්න නුඹ බැරි නිසා අම්මාට

පවක් මම කලබලෙන් කරකාරෙ බැන්දාට

අහක් කරගන්න බැරි ආදරේ වින්දාට

පලක් නෑ තනිකඩයි අපි දෙන්න දෙන්නාට

ඇරල වන්නට හිතයි නුඹව මට හිටි තැනට

පෙර ලෙසම ආදරෙන් හමුවෙන්න ළඟ දෙවැට

එකවහල යට වෙලත් උරුම නො කෙරුව සතුට

හැංගිලා තියෙනවා හිතපු නැති තැන් අවට