ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අලුත් දවසක්

අලුත් දවසක්

වෛද්‍ය පද්මලාල් පතිරගේ.- ඇතුල් කෝට්ටෙ
2021-August

වෙල් ඉපනැල්ලේ පිපුණු මල්
හසරැල්ලේ
තුසර බිංදු සිනහ පාන නව
අරුණැල්ලේ
සුව මද රැල්ලේ තනිව සිත
සැනසිල්ලේ
රඟයි සුපිපි මල් සමඟින් ගී
ඕවිල්ලේ

ගංතෙර පිපි දහසක් මල් සිනහ
නඟන්නේ
සියොත් නදයි සවන් තුලට මිහිර
සදන්නේ
ටිකිරි සිනා රැල්ලක හඬ දුරට
ඇසෙන්නේ
සිහින හැඟුම් හදවත් තුල මිහිර
මවන්නේ.

රැයෙහි තිමිර පට අතරින් ලොවට එබෙන හිරු
නිල්වන් තුරු ලිය කෙත් වතු පුබුදු කරන හිරු
රැයෙක සිහින මල් පුබුදා සුවඳ සලන හිරු
කඳු යායේ ඈත ඉඳන් ගමට වඩින් හිරු.