ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අලුත් අවුරුද්ද

අලුත් අවුරුද්ද

රොෂාන්ති විජේසිංහ - කොළඹ
2021-April

එරබදු මලින් පරිසරයක හැඩ වෙද්දි
කොවුල් නද දස අත පැතිරෙද්දි
සිත තුල සතුට රජයද්දි
අලුත් අවුරුද්දට සැරසෙද්දි

කොරෝනා නුඹ නිසා…..

කොයින්ද අලුත් අවුරුද්දක්
මිනිස් සිත් බයෙන් ගැහෙද්දි
මරණය දොරකඩ අත වනද්දි
කොහොම සමරන්නද
අලුත් අවුරුද්ද…..

අසල්වැසි නෑදෑයන් එක්ව
පංච කෙලියෙ යෙදෙන්න
ඔන්චිලි වාරම් කියන්න
තරගෙට රබන් ගසන්න
නැහැ ඉඩක්⁣ මේ අවුරුද්දෙ
කොරෝනා රජවෙලා හැම තැනම..

පවුලෙ අය සමග
සමරමු සතුටින් මේ
අලුත් අවුරුද්ද
සැමට එක්ව සමරන්න
හැකි වේයැයි පතමින්
ලබන අලුත් අවුරුද්ද