ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරණක සිරි

අරණක සිරි

ලුෂානි දමයන්ති - කැකිරාව
2023-August

සොභා දහමෙ සිරි අසිරිය
පිනකිය අප ලද
ඇදී පවන් රැල් නැඟ එයි
තුරුගොමු වල වැද
කඩා හැලෙන දියඇළි වල
පෙණකැටි කිරි සුද
විඩා නිවා දැක ගත හැක
අරණක සුව විඳ

පිපී සුවඳ ගෙන කුසුමන්
නෙක නෙක පැහැයෙන
ගෙනේ සිරිය වන රැජිණිය
හැඩකර සරසන
ඇදී බිඟුන් සහ බඹරුන්
නිතරම යනඑන
විඳී ඔවුන් රොන් අරගෙන
නිදහස දින දින

සැදී දෙපස සිට තුරුළිය
දියඇළි බල බල
විඳියි සිසිල් සුව ලැබ එහි
සරිකරමින් ඵල
ඇදී සියොත් කැළ විත් එය
බුඳිමින් යන කල
ගනියි ඔවුන් පුරවා තම
සතුටින් මනදොළ

ඈත දුරින් කදු මත ඇදි
මිහිඳුම් සළුවයි
සීත බවින් සැම විටකම
ගතසිත පිනවයි
සාවො මුවන් නිතරම මෙහි
යන එනතැන මයි
මේ මනහර සිරි සොබනිගෙ
වන රජ දහනයි

බදා තුරුමුදුන් වල සිටි
. ලතාවන්ගෙ වැඩ
සදා මඩුලු ගොස් ඉහලට
ඉහලූ ලෙස කුඩ
කුරුළු කොබෙයියන් ඉගිලී
ගෙනැවිත් තුඩ තුඩ
පුළුන් රෙදේ රොද අතුරා
යහන තනයි හැඩ