ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරගලයේ දෝංකාරය

අරගලයේ දෝංකාරය

සුනිල් පෙරේරා - ලින්කන්ෂයර් - එංගලන්තය
2022-May

එදා වේලක් සරිකරන්
සිටිනු බැරි කළ වෙර දරන්
බසිනු හැර පාරට ගෙයින්
විකල්පයකුදු නොම දකින්

නගර ගම් බිම් සිසාරා
විසිර සිටි නෙක මත අරා
නැගුනු ජන මත උදාරා
නොම ගියෝ උන් අවි දරා

එක්වීම සැම ඇවැසියා
කිවද මැති සබයේ අයා
නියතයකි පෙනෙනා නියා
බලයටයි උන් ලොබ කියා

කලු චරිත ගත වසාලා
සුදු අඳින මැති ඇමැතිලා
දුසිත් හෙලුවෙන් තබාලා
පිටු දකිමු සැම එක්වෙලා

වියත් දන නිහඬව බලා
සිටි යුගය දැන් නිමවෙලා
සැවොම පටුමත දුරැරලා
නොලස ගමු රට නගාලා

15/04/2022