ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අරගලයක නිමාව.

අරගලයක නිමාව.

Nadun Ratnayake - Colombo
2022-May

දින සති මාස ගතකරමින් දුක් විඳලා
දහඩිය කඳුළු තැන තැන ලේ විල් ගලලා
රට රැක ගන්න දූ දරුවන් ගැන හිතලා
දිනුවා දිනෙව්වා අපි අරගල කරලා.

කපුටු මයින් බස්සං පිටමන් කරලා
ජනහිත වීරයන් සිහසුන උඩ තියලා
හෙට සරුසාර ලක්මවු ගැන අප හිතලා
මැව්වේ සිහින අරගලයට පින් දීලා.

කාලය ඉගිලුනා තුන් වසරක් ගෙවුනා
ජනයා පෙරසේම නැත සැප දුකක් විනා
සිස්ටම් චේන්ජ් අවුලක් ඇත මුනුත් ගෙනා
අපෙ අරගලය අද බොඳ සිහිනයක් වුනා.

සත්‍ය වැටහුණා මිතුරනි දිනක මට
ක්‍රමයේ වැරැද්දම නොව තිබු නේ අපට
රාජා භවතු ධම්මීකෝ බුදු බණට
නැත පාලකයො ඒකයි සිදුවුණේ රටට.