ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අයියා කෙනකුගේ ආයාචනයක්

අයියා කෙනකුගේ ආයාචනයක්

චන්ද්‍රවංශ ඥානසේකර - කැළණිය
2023-February

නංගියෙ ඇඳපන්කො
මගේ .සමාධිය නොබිඳෙන්නට

රන් රුවන් ගලනා නිම්නයේ
හැර දැමූ කවුළුවෙන්
හංස විල ගිලෙන්න ද
අත වනන්නේ මට
නාභිය ද සලා වැටුම යි
මන බඳන බඳ තලාවක
ගලා යන නුරා ගඟුලක
හැර දැමූ දෙවටොර
ඇරයුමයි නුරා තොටට ම
වසා ඇත නුරා තොට
වසා නැති ගානට
නැති ව නිසි අවසර
තහනම් ය ඇතුළු වීමට

දැන දැන ම හරියට
මට රිදෙන තැන නුඹ
අහිංසක මට මෙහෙම
රිදවන්න දුක නැද්ද

හැමදා ම පෙනී මට
අත වනන කොට මෙහෙම
ලියන්නද කව් ගී
වනා හැඩ අඟ පසඟ

නිදොස් මි
නිකැලැල් මි
එපා දොස් කියන්න ට
මගෙන් වරදක් වුනෝතින්

බට කැලය ගිනි ලා
මගේ හිත කුප්පා
නුඹ නුඹ ම පුස්සා
ගත් කල
නොකියං මගේ දොස්
මගේ මැයි කිය කියා උස්සා

සහෝදර ප්‍රේමෙන් ඉන්න නං
ඇඳපන් මගේ සමාධිය නොබිඳෙන්න

05-06-2021

ගැහැණිය පුරුෂයන්ගේ චිත්ත සන්තානය කළඹමින් තවුසන්ගේ
සිල් බිඳිමින් ආශ්වාදයක් ලබන්නේ ද ?
එය ඇගේ සහජ උරුමය ද ?
එය ඉඳ හිට පාරා වළල්ලක් ද
විය හැකිය