ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අයාචනයක්

අයාචනයක්

ශ්‍රියානි උඩගංගොඩ - මහනුවර
2023-October

සිනාසෙන වලාකුළු
සුදු සේල ගලවන්න
අදුරු පැහැ සළු
පැළද ශෝකයෙන් බරවෙන්න
ඉරි තැලී බිම දැවෙන
දාහයෙන් මුදවන්න
කදුළු වැස්සක් ලෙසින්
මහ පොළව පොගවන්න

වැව් පිටියෙ නෙලුම් අල
සොය සොයා බිම් කොටන
කුස පොත්ත පිට ඇලුණු
පැටවන් ගේ කුස පුරන
මිහිරි පල ගෙඩි දරණ
රුක් වදුල මල පිපෙන
වළාකුල හඩනු මැන
කදුළු වැල් බිම දුවන

කිරි වදින කෙත් යාය
බොල් නොවී බිම බලන
වැව් ඉවුරු වාන් ගොස්
ගෙබි පැටවූ උඩ පනින
මියඇදුනු පැල පොඩිති
කොළ පාට වී දිලෙන
විදුලි රේඛා ඇදෙන්බි
යෙන් අහසම හඩන