ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මේ තාත්තේ හමුවෙමු කොහොම හරී

අම්මේ තාත්තේ හමුවෙමු කොහොම හරී

ශ්‍රියාණි අමරසේන
2021-January

නැතිදා දැනෙන මේ පාළුව දරනු බැරී
ඇතිදා නොසිතුනේ මන්දැයි සිතනු බැරී
අම්මේ තාත්තේ සිටියත් කොහේ හරී
හමුවෙමු දිනෙක සසරේ අපි කොහොම හරී