ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා

අම්මා

ලාල් හෑගොඩ  
2022-January

පිදුරු ගසක් සේ
කේඩෑරි වී
සුදුමැලි වී
රැළි වැටී

වී ඇටය ඇටයවත් තඹ තම්බා
කාගෙ කාගෙත්
ගින්දර නිවන්න ඇති

ඊටත් ඉස්සර
ළා ගොයම් කරලක් වගේ
ඉන්න ඇති