ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මා

අම්මා

ආචාර්ය රම්‍යා අත්තනායක - මහනුවර
2022-October

අනේක ජාති සංසාරේ
නන් වෙස් ගනිමින් කරක් ගැසූ මට
මිනිස් සිරුරකින් ලොවක් දකින්නට
නවාතැනක් සේ ඔබෙ ගැබ දුන්නා
මට අම්මේ……….!

සීතලට හොරෙන් මගෙ
ගත උණුසුම් කල
ගත දැවටූ ඒ දියවුනු රෙදි කඩ
රන් සළුවක් සේ දැනුනා අම්මේ
බත් ගුලි කරලා මුව පුරවන්නට
හැකිවන සේ ලේ කිරි කර පෙව්වා
පන්සල පාසල වෙත මා යවලා
ගුණ නැණ දෙක එකසේ ලැබ දුන්නා.

ඔබ දුන් ඒ ධන මට හොඳටම ඇති
ඒ හින්දා මම
ගල් වැලි ගඩොලින් සැදු මහ මන්දිර
ගොඩ මඩ යායට ඇති මහ කෙත්වතු
ඔබෙන් පතන්නෑ මම අම්මේ…..!

දැන්වැඩ කෙරුවා ඇති මගෙ අම්මේ
භවයේ අවසන නිවනින් සැනසෙන
මගකට එන්නට හයිය ලැබෙන්නයි
මගේ පැතුම අම්මේ……!

රම්‍යා අත්තනායක,මහනුවර
2022.09.11