ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අම්මාලා

අම්මාලා

රාජ්‍ය කලාභුශන, කිවිපති සාසනකීර්ති-දේශාභිමානී ඩබ්ලිව් .කේ .සරත් විමලසිරි
2024-June

ඉසුරු කුල ධන සපිරි ලලනෝ
ජනිත සද කුස කළල බිංදුව
දස මසක් තුළ දස වතාවක්
රටේ නොව මුළු ලොවේ සුපතල
වෙතැමැ ගොස් සුවිශේෂ වෙදවරු
එලැඹි කල, කල සුපිරි පන්තියේ
රෝහලක නෙක පහසු කම් මැද.
සැත්කමක් කොට සිසේ-රීයෙන්
හූණු බිජ්ජක් තරම දරුවෙක්
මහල් පායට රැගෙන එන්නේ
දිණූ ලෙද නොවැ යුද්ධයක්
තවත් ඇත ලොව එවන් අම්මාලා

රෝහලක් නැති පයින් යාහැකි
ද්‍රරක ඇති අතුපැලක වෙසෙනා
ගැමි ලියක් හත් අට වතාවක්
පැමිණි පත්වීමක් ලබා
සේවිකාවක ගේ පිහිටෙන්
ඇවැසි උපදෙස් නිරන්තර ලැබ
බොහෝ විට අතු පැලේමත්,
කලාතුරකින් රෝ – හලකත්
වැඩුණු බිළිදෙකු බිහිකරන්නේ
නොවිද විඳ නොවැ ව්ලි රුදා
තවත් ඇත ලොව එවන් අම්මාලා

දෙස් ව්දෙස් මහා සුපිරි පාසල්
සෙවන දී පෙර ව්යේ සිටමත්
ලක්ෂ ගණනින් ධනය දියකර
ණය තුරුස් වී සුසුම් විදිනා
උගත් නූගත් දරුවෝ වඩනා
තවත් ඇත ලොව
බොහෝ අම්මාලා

පැල ඉමේ සිට පයින් යාකැකි
ඇතැම් විට වල් අලිත් පන්නන
කැඩුණු උළු වහළෙයේ අතුරපු
නමට පමණක් පාසලක් වු
දෙව්වරුන් වන් ගුරුවරුන් ඇති
විදුහලක සිප් කිරි පොවන්නට
ළමැද කිරි නොඑරෙනා ඇතිතුරු
වෙර දරණ තුන් තිස් පැයේ
දහසකුත් ඇත අපේ ගම්වල
කෙඩෑරී වුණු අම්මලා

ලොකු මහත් වූ දරු පටවු
කුමර කුමරියො හා විවාහා වී
ඈත දුර ළඟ මාළිගා වල
විදිති සුර සැප දෙවරුවේ
එදා මන්දිර වල සිටී
අම්මාලා විය පත්ව තනිවී
දිනෙක ඇවිදින් ජාත දරුවෝ
නිවාසයකට වැඩිහිටි
ඇරලවන තෙක් රෑ දිවා
එනතුරා පෙජෙරෝව වැනි වැනි
බල බලා කල් ගෙවන තැන තැන
තවත් ඇත අපෙ අම්මාලා

ගම්දොරේ අතු පැලෙන් නික්මී
සින්න වූ පැල දෙස බලාගෙන
ගස් දෙබෑවක ඇටවු සෙවනක
දිවා රෑ සෝ සුසුම් විදිනා
දරුවෝ ඒරොප්පයේ වෙසෙනා
නොඑන බව නම් දැන දැනත්
සුසුම් හෙලනා අම්මලා
කොතක් නම් ඇද්දැයි කියන්නට
දත් කෙනෙක් වේදැයි නොදන්නෙමි.

0711481624

Photo credit