අපෙන් ගන්න මල්, අපෙන් ගන්න මල්

සුඛිත විජයමුණි - ලන්ඩනය
සුඛිත විජයමුණි - ලන්ඩනය
2021-September

කිරිවෙහෙරට හිරු දෙයියොත් ඇවිල්ලා
මල් වට්ටි ටික බලන්න බැහැ පරවෙනවා,
හෙට පුතාගෙ පොත් ලැයිස්තුව ඕන හින්දා,
දරා ඉන්නවා පින්වත් නඩයක් එනතුරා,

වන්දනාවෙ තරුණ ලමයි හුඟක් ඇවිල්ලා,
සුදු පිරුවට ඇඳගෙන ශ්‍රද්ධාවෙන් පිරිලා,
දැක්කා සුකුමල මල් කුමරියෝ දෙස ඇදිලා
මල් පොකුරු ගෙන ඉතුරුත් එපා කිව්වා,

පින් උපාසක මහතෙක් මා ලඟට ඇවිල්ලා,
ගත්තා මල් වට්ටි දෙකක් කේවල් කරලා,
පඩුරකට කියා ඉතිරි රුපියල් දෙකද ඉල්ලා,
වෙහෙර වඳිනට ගියා බුදු සරණයි කියලා.

ඝාන්ටා නාද මැද සද දෙවියොත් ඇවිල්ලා,
දැනෙයි මගේ මල්වල සුවද දසත විහිදීලා,
පුතාට කෝවිලේ පලතුරු වට්ටියක් ඉල්ලා,
යමි ගෙදර මා බැතිමතුන්ට හට පින් දීලා.