ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපූරු දඬුවම

අපූරු දඬුවම

වෛද්‍ය සුමුදු ඉරසිංහ - සමර්සෙට් එංගලන්තය
2021-August

හොදි, ඉඳුල් ගෑවුනු, ලිපේ
දැලි පාට රෙද්දෙන් ම පිහිදලා
සබන් දාලා අත හේදුවේ
ඒ කාලෙ කොහෙද “කිචන් ටවල්ස්”

තිබුනත් අත්පිස්නාවක් මේසයේ
ඉඳ  හිට දිය පොදක් දැකපු,
පුරුද්දක් වුනා පිසින්නට
දෑත දොර රෙද්දෙන්
ඒ කාලෙ කොහෙද “පේපර් සර්වියට්”

හපුටු ලේන්සු හෝදලා
තුනට හතරට නවලා
ආයෙමත් පාවිච්චි කලා කාලය ක්
ඒ කාලෙ කොහෙද ” ෆේස් වයිප්ස්”

කොච්චර (නො)දියුණු  ද මිනිස්සු
වැසිකිළි ගිහින්  හෝදන්න තරම්
ඒ කාලෙ කොහෙද “ටොයිලට් පේපර්ස්”

ඔය  තාලෙට (වි)පරිනාමය වෙච්ච
“සින්ග්ල් යූස් ඩිස්පොසිබ්ල්” පරපුරට
ලැබුනු අපූරු තෑග්ගක්
ඇල්කොහොල් පෙඟිච්ච “හෑන්ඩ්ස් වයිප්ස්”
වේලිලා අත හමයන්න!
මේ කාලෙ කොහෙද වෙලාවක්
සබන් දාල අත් හෝදන්න  ???

July.2021