ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අප්‍රකාශිත අපේ පෙම්දම

අප්‍රකාශිත අපේ පෙම්දම

තනුලි ශ්‍රීවර්ධන - ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර සරසවිය
2023-October

බිදුණු හීන මතකය
හීන අලුවුණු දවස් මතකෙට
එනවා මගෙ සිත රිදුම් දී
බිදුණු හිත මගේ යළිත් පෑරු
ඔබව සිහියට නැගෙද්දි

සොදුර ඔබ මගේ රිදුණු හිත ළග
සදක් මෙන් මට මැවෙද්දි
නැවත සිතුනා මගෙම වේ දැයි
පාලුවේ මා සිටිද්දි

අප්‍රකාශිත අපේ පෙම්දම
මතක හිත මා පෙලද්දි
සුසුම්ලන මගේ හදේ ගැස්මත්
මටත් ඔච්චම් කරාවි
හීන අලුවුණු දවස් මතකෙට..