ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අප්පච්චි …….

අප්පච්චි …….

අනුරුද්ධ වැලිගමගේ - මිසිසාගා - කැනඩාව
2024-February

කදුළු හංගන් හිත් කොනේ

තාත්තලා ඇත සිව්කොනේ

තුරුල්ලේ නැති වුණත් දරුවන්

බැල්ම ඇත තවමත් හිතේ

බැල්ම ඇත හැමදා හිතේ

සූ විසි පැයේ වෙහෙසෙන අම්මලා

ගෙදර සකසුරුවම් කලා

දා බිංදු රැස නිති වගුරලා

තාත්තලා බර පැන සොයා

තාත්තලා ඇත වෙහෙසිලා

සුමේ කරනා තුන්යමේ

වින්ද දුක් නම් නිම් නැතේ

අඩලා දොඩලා නොකිව්වට නිති

නැතිද දන්නේ දරුවනේ

නැහැනෙ දන්නේ දරුවනේ

තුරුල්ලේ ඉදහිට හොවා

සෙනෙහේ පානා අප්පලා

හිතේ මහමෙර තරම් රැදි

සෙනෙහෙ ගඟ නැත වියැකිලා

තවම නැත එය වියැකිලා

පිය සෙනේ නැත මතුවෙලා

තාත්තලා ඇත සැඟවිලා

කදුළු කැට නැත මතුවෙලා

දුක දරයි සැප දුක දරා

සැපද දුක සමබර කලා