ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අපට වෙච්ච දේ…?

අපට වෙච්ච දේ…?

ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක
2021-March

හිතේ ගින්න නිවා ගන්න සරණ නොමැති විට
තබා පඬුරු රටේ පසිඳු මහ දේවාලෙට
නවා දෙදන වැටී දෙරණ පිහිට යදින විට
කඩා වැටුනි දේවාලය ඇවිලෙන හිස පිට

නිවා ගන්න කුසේ ගින්න පලවැල නෙලුමට
දරා වෙහෙස අසීරුවෙන් ගොඩවුනි ගසකට
බිදී අත්ත වැටී බිමට පිහිට පතන විට
ගහේ බැඳල හිටපු ගොනා පැනල ඇනපි මට

බැහැයි කියා ඉවසන්නට බිරිඳ කහින හඬ
හොඳයි සිතා වෙන එකියක් ගෙන ආවෙමි හැඩ
දැනුයි අපොයි වැටහෙන්නේ මැයට තියන ලෙඩ
හඬයි ගඳයි කරුම දෙකකි ඇගෙ කුනුවී බඩ

කිරට නැමෙන යල කන්නේ අස්වනු රැකුමට
වැටට උඩින් නියර බැඳිමි කුඹුර හතර වට
අපිට පිහිට කෙලස කවුරු කරුනු මෙහෙම කොට
සැමට හොරා ගොයම කන්නෙ නියර සමග වැට

කබල ඇතුලෙ පොදිය සැදිල එකට හිටපු අපි
අවට වෙනස ඇඟට දැනිල කලබල උන අපි
සිසිල පතල කබල බිඳල බිමට පැනපු අපි
කබලෙ ඉඳල ලිපට වැටිල අද ලතැවෙන අපි