ලන්ඩනයේ සිට මුදා හැරෙන ශ්‍රී ලාංකේය කවි සරණිය

අඳෝනාව..

අඳෝනාව..

සාගර චන්දිමාල්
2023-March

රබන් හඬින් මුළු ගම දෙවනත් කරන්
මගුල් කෑවෙ දෙතුන් දොහක් පැණි පෙරන්
බඩට ආව විට පැටියෙක් දුක දරන්
තනිව යාම යෙහෙකි ද දිවියම ඉරන්..

උල ලේනිගෙ ගී හා මල් පිපිණි වරා
මද එළියේ සඳ පමණකි කඳුළු දරා
නිසල සිරුර වන මැද පෙර පෑව නුරා
කැලේ සතා හප කෙරුවා රුහිර උරා

අනෙ! අපොයි!! අම්මෝ!!!
නද නැගෙද්දී
බුලත් පත්‍ර දෙකට ඉරා නොදෙද්දී
මැතිරූ තෙල් ගෙනැවිත් නොම ගාද්දී
මැරුණත් පලි නොගනිද නූපදිද්දී..